Velkommen til Revisjonsselskapet AS

Revisjonsselskapet AS er et revisjonsfirma som holder til i Skien.
Vi er fjorten ansatte, hvorav to statsautorisert revisor, seks registrerte revisorer,
tre revisormedarbeidere, to autoriserte regnskapsførere og én regnskapsmedarbeider.
Vi har avdelingskontor i Bø.
Vi tilbyr bistand innen følgende områder:

Revisjon
Regnskaps-/forretningsførsel

Skatte- og avgiftsrådgivning
Bedriftsverdsettelse
Fusjon/fisjon
Annen rådgivning