Velkommen til Revisjonsselskapet AS

Revisjonsselskapet AS er et revisjonsfirma som holder til i Skien.
Vi er fjorten ansatte, hvorav én statsautorisert revisor, sju registrerte revisorer,
tre revisormedarbeidere, to registrerte regnskapsførere og én regnskapsmedarbeider.
Vi har avdelingskontor i Bø.
Vi tilbyr bistand innen følgende områder:

Revisjon
Skatte- og avgiftsrådgivning
Bedriftsverdsettelse
Fusjon/fisjon
Annen rådgivning